چپ‌دست‌های شیطان‌صفت

چپ‌دست‌های شیطان‌صفت

771
0
اشتراک‌گذاری

 در دوران باستان بسیاری از مردم باور داشتند که افراد چپ‌دست شیطانی هستند. مدارکd وجود دارد که موارد بالا را اثبات می‌کند؛ اما چرا مردم باستان باور داشتند که چپ‌دست‌ها شیطانی هستند؟ این باور را باید در اعتقادات آن دوران به خدایان یافت. خدایان راست دست بیشتر خدایان مهربانی و برکت بودند اما خدایان چپ‌دست سمبل شیطان جنگ و قحطی بودند.

مردم دوران باستان از دست راست برای خوردن غذا و نیایش استفاده می‌کردند دست چپ برای تمیز کردن خود استفاده می‌کردند. همین باورها باعث شده بود که افراد چپ‌دست در نظر مردم شیطانی به نظر برسند. حتی در آیین‌های باستانی افراد چپ‌دست پست شمرده می‌شدند و افراد راست‌دست پاک و خوب.

جالب است بدانید که ارسطو نیز افراد راست‌دست را از افراد چپ‌دست بهتر می‌دانست. حتی رومی‌های باستان نیز حلقه ازدواج را در دست راست می‌گذاشتند و باور داشتند که چپ نماد شیطان است. یک روانشناس استرالیایی در سال ۱۹۱۱ تحقیقاتی را انجام داد و متوجه شد که بیشتر جنایات توسط چپ‌دست‌ها انجام می‌شود. حتی تا چند سال پیش نیست در مدرسه‌ها بچه‌های چپ‌دست را مجبور می‌کردند تا با دست راستشان بنویسند.

بدون نظر

ارسال یک نظر

هفت + 18 =