سقراط چگونه از دنیا رفت؟

سقراط چگونه از دنیا رفت؟

398
0
اشتراک‌گذاری

سقراط یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان در سال ۳۹۹ قبل از میلاد به اعدام محکوم شد. او در زمان اعدام تنها هفتادسال سن داشت. آتن دارای یکی از شکننده‌ترین دموکراسی‌های جهان در آن دوران بود و سقراط به علت انتقادهای فراوان حکومت از حکومت به اعدام محکوم شد. دادگاهی برای او برگزار شد سقراط به اعدام محکوم شد؛ اما دادگاه به او پیشنهاد داد تا تبعید شود ولی او مردی بسیار سرسخت بود.

شاگردان و دوستان او به او پیشنهاد دادند تا تبعید را بپذیرد اما سقراط این شرط را قبول نکرد و تصمیم گرفت که اعدام را بپذیرد. سقراط را به زندان بردند و حتی در آنجا به او پیشنهاد پول شد تا از عقایدش دست بردارد اما او نپذیرفت. سقراط جام زهری را گرفت و آن را نوشید و بدین‌سان یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان جان خود را از دست داد

بدون نظر

ارسال یک نظر

2 × چهار =