وایکینگ‌ها چگونه خدایان خود را می‌پرسیدند؟

وایکینگ‌ها چگونه خدایان خود را می‌پرسیدند؟

339
0
اشتراک‌گذاری

گروهی از وایکینگ‌ها به نام وایکینگ‌های پیگان، خدایان و الهه‌های مختلفی را پرستش می‌کردند؛ اما وایکینگ‌ها برعکس تمامی تمدن‌های باستانی هیچ گروه و‌ یا رهبر مذهبی نداشتند. وایکینگ‌ها حتی هیچ‌گونه معبد و یا ساختمان مذهبی‌ای نداشتند.

پس وایکینگ‌ها چگونه خدایان خود را پرستش می‌کردند؟ بیشتر مراسمات مذهبی وایکینگ‌های پیگان به‌صورت روزانه و در مزرعه‌هایشان انجام می‌شد. برای یک وایکینگ بسیار مهم بود که همیشه با خدای خودش رابطه خوبی داشته باشد. بلات یک آئین نیایش مذهبی وایکینگ‌ها بود که با وسواس خاصی انجام می‌شد.

وایکینگ‌ها معمولاً برای پیروزی در جنگ و یا افزایش محصولات به درگاه خدایانشان قربانی می‌کردند. وایکینگ‌ها همچنین به‌افتخار خدایانشان می‌نوشیدند و در وصف آن‌ها شعر می‌خواندند و می‌رقصیدند‌. معمولاً هر وایکینگ چهار بار در سال برای خدای خود قربانی می‌کرد.

بدون نظر

ارسال یک نظر

دو × دو =