اولین شمشیر چگونه ساخته شد؟

اولین شمشیر چگونه ساخته شد؟

1159
0
اشتراک‌گذاری

بیشتر مورخان بر این باوراند که شمشیرهای اولیه در دوران برنزی ساخته‌شده است.‌ اولین شمشیر در جهان به شکل امروزی در سال ۳۱۰۰ قبل از میلاد ساخته‌شده است. نمونه اولیه این شمشیر در شهری در کشور ترکیه کشف‌شده است و طول آن به شصت سانتی‌متر می‌رسد. شمشیرها در دوران روم باستان و سایر نقاط اروپا به‌عنوان سلاح اصلی ارتش‌های باستانی به شمار می‌رفتند.

در برخی از مناطق آسیا و اروپا، شمشیرها نشان‌گر طبقه اجتماعی فرد بودند. برای مثال، تجار، معلمان یا مقامات شهر شمشیر مخصوص به خود را داشتند. استفاده از شمشیرهای آهنی پس از کشف آهن و ‌حدود سیزده قرن قبل از میلاد مسیح مورداستفاده قرار می‌گرفت. در اروپا و مناطق از اسکاندیناوی تیغه‌های شمشیر از آهن و دسته آن از برنز ساخته می‌شد.

بدون نظر

ارسال یک نظر

هفت + 15 =