اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟

اولین پادشاه جهان چه کسی بود؟

2018
0
اشتراک‌گذاری

به نظر بسیاری از مورخان بزرگ جهان، آلولیم اولین پادشاه جهان به‌حساب می‌آید. او‌ نخستین شاهی بود که در کشور سومر به قدرت رسید. اما بسیاری از محققان آلولیم را تنها یک افسانه قدیمی می‌دانند. ممکن است در جواب اولیه بشری، زمانی که انسان‌ها هنوز خط را اختراع نکرده بودند، شاهانی وجود داشته باشند که ما از وجود آن‌ها بی‌خبر باشیم.

اگر بخواهیم صادقانه به پرسش اولین شاه جهان پاسخ دهیم، هیچ‌گاه جوابی مناسب را برای آن نیابیم. در دوران قدیم بیشتر نام‌های شاهان بزرگ دهانی به نسل‌های بعد منتقل می‌شد و همین امر شخصیت شاه را به افسانه‌ها تبدیل ‌می‌کرد. واژه شاه درگذشته به‌مانند امروز به کار نمی‌رفت. بسیاری از مورخان، کوروش، شاه هخامنشی را بزرگ‌ترین، عاقل‌ترین، عادل‌ترین و بنیان‌گذار قدیمی‌ترین سیستم شاهنشاهی جهان می‌دانند.

گروهی دیگر از مورخان انمبارگارسی از سرزمین کیش را به‌عنوان نخستین شاه جهان معرفی می‌کنند که او نیز بر سرزمین سومر حکمرانی می‌کرد. اسناد تاریخی سومر را به‌عنوان نخستین سرزمینی که شاهی در آن به قدرت رسید معرفی می‌کنند‌.

بدون نظر

ارسال یک نظر

14 + دوازده =