اولین پادشاه انگلستان چه کسی بود؟

اولین پادشاه انگلستان چه کسی بود؟

1490
0
اشتراک‌گذاری

جواب مشخصی برای پرسش بالا وجود ندارد و بیشتر به تعریف شما از کلمه “شاه” بازمی‌گردد. پس از سقوط امپراتوری روم در بریتانیا، تعداد زیادی از رؤسای قبایل ساکسون ها و برخی شاهان و حتی بعضی از شاهان اسکاندیناوی نیز بر برخی مناطق مختلفی از انگلستان حکم رانی می‌کردند.

اولین شاهانی که در بریتانیا توانستند بر کل انگلستان حکم رانی کنند، شاهان وسکسی بودند. هم شاه اگبرت از وسکس و هم شاه اوفا از مرسیا را می‌توان اولین شاهان انگلستان نام برد. اوفا بر مناطق عظیمی از جنوب بریتانیا و حدود قرن هجدهم میلادی، حکومت می‌کرد. وارثان اوفا نتوانستند این مناطق را در برای خودشان نگه‌دارند.

اگبرت، شاه وسکس، در سال ۸۲۹ میلادی، توانست رقیب خودش شاه اوفا را مغلوب کند. اما او نیز نتوانست قلمرواش  را برای خودش حفظ کند. با آغاز قرن نهم میلادی، وسکس، بزرگ‌ترین قلمرو پادشاهی در بریتانیا به‌حساب می‌آمد. شاه آلفرد بزرگ توانست با متحد کردن دو خاندان آن گل و ساکسون، انگلستان بزرگ را به وجود آورد. اما آلفرد نیز نتوانست شمال و شرق انگلستان را تصاحب کند.

پس از فتح شرق انگلستان توسط شاه ادوارد قدیمی، فردی به نام اثلستان توانست تمام انگلستان را فتح کند و به اولین شاهی که کل کشور را در اختیار داشت، تبدیل شود. ملکه آنه، اولین فردی بود که به حاکمیت بریتانیا رسید. او توانست به‌عنوان ملکه بریتانیای بزرگ، بر اسکاتلند، انگلستان و ایرلند و در سال ۱۷۰۲ میلادی، تاج گداری کند.

بدون نظر

ارسال یک نظر

پانزده + 15 =