سامورایی‌ها و قتل عام مردم

سامورایی‌ها و قتل عام مردم

771
0
اشتراک‌گذاری

کیری سوته گومن، قانونی بود که به سامورایی‌های ژاپنی اجازه می‌داد تا زمانی که احساس خطر کردند، این حق را داشته باشند تا مردم عادی و یا سامورایی‌های دیگر را فوراً بکشند.

سامورایی‌ها، این اقدام را نوعی دفاع از خود می‌دانستند و آن را به طبقات پایین اجتماعی نسبت می‌دادند. سامورایی‌ها در دو حالت این عمل را انجام می‌داند. یک، بلافاصله بعدازاینکه احساس خطر یا تهدید می‌کردند. دو، قصد کشتن سامورایی‌های دون‌پایه را داشتند و در هر دو حالت یک شاهد نیز می‌بایست وجود داشته باشد و از لحظه کشتن دیدن کند.

سامورایی‌ها معمولاً یک خدمتکار داشتند و آن خدمت کار ازنظر قانونی می‌توانست شاهد قتل باشد و این به سامورایی‌ها این اجازه را می‌داد تا هرزمانی که دوست داشتند کسی را به قتل برسانند.

در ژاپن فئودال، سامورایی‌ها جزء بالاترین طبقه اجتماعی مردم بودند و برای حفظ ثبات سیاسی ژاپن بسیار پراهمیت بودند و چرخه قدرت در ژاپن وابسته به آن‌ها بود. بعدها هنرهای رزمی زیادی از آیین سامورایی‌ها به وجود آمد.

بدون نظر

ارسال یک نظر

دو × یک =