پیش گویی های آخرالزمان: ضد مسیح کیست؟

پیش گویی های آخرالزمان: ضد مسیح کیست؟

2155
1
اشتراک‌گذاری

اگر شما از بیشتر مردم بپرسید که ضد مسیح واقعاً کیست جواب درستی به شما نمی دهند. در این مقاله ی کوتاه از شگفتی های تاریخ قصد داریم شما را با حقایقی کوتاه از ضد مسیح آشنا کنیم.

طبق نوشته های انجیل ضد مسیح هر کسی یا هر چیزی هست که پیامبری حضرت مسیح علیه السلام را انکار کند. هرکسی که عصمت مسیح علیه السلام را انکار کند ضد اوست. ضد مسیح هم اکنون در جهان وجود دارد. (جان ۴:۳). فریبکاران زیادی وارد جهان می شوند و اعتراف می کنند که مسیح وجود ندارد. این فریبکار ضد مسیح است. (جان ۱:۷). واژه ی ضد مسیح عبارتی نیست که اخیراً از آن استفاده شده باشد. برای اولین بار واژه ضد مسیح در انجیل و در آیه ۲:۱۸ کتاب جان آمده است.

طبق گفته های انجیر ضد مسیح به یک فرد خاص اطلاق نمی شود. فرزندان من این آخرین باری نیست که شما ضد مسیح را می بینید. به زودی ضد مسیح های زیادی خواهند آمد. (جان۲:۱۸). طبق گفته های انجیل ضد مسیح هم اکنون آمده است. هم اکنون نیز ضد مسیح وجود دارد. (جان ۲:۱۸). انجیل می گوید که ضد مسیح با مذهب آکنده خواهد شد و ربطی به سیاست ندارد. آنچه دروغگویست که عیسی مسیح را انکار می کند؟ او قطعاً ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار خواهد کرد. (جان ۲:۲۲). طبق آیه بالا ضد مسیح خدا و مسیح را مستقیماً منکر خواهد شد و آنها را عبادت نخواهد کرد.

اولین گروهی که مسیح را انکار خواهد کرد یهودیان هستند. طبق تعریفات ضد مسیحی انجیل بسیاری از ناباوران یهودی جزء اولین انکار کنندگان مسیح خواهند بود. یهودیان به مدت ۲۰۰۰ سال حضرت مسیح را انکار کردند. امروزه نیز گروه های ماسونی و لژهای آنها برنامه های بسیاری را برای ظهور ضد مسیح فراهم می کنند. بسیاری باور دارند که ظهور داعش و حوادث اخیر دنیای عرب ربط زیادی به ظهور ضد مسیح خواهد داشت. اسرائیل و ساکنان آن سرزمین در حال برپا کردن مجدد معبد سلیمان و حکومت ضد مسیح هستند.

یک نظر

 1. آخرالزمان, [۰۴.۰۳.۱۸ ۱۶:۳۶]
  دجال و امام

  دجّال ھر مذھب و مکتبی از بطن خودش پدید می آید و اتفاقاً از نزدیکترین حدّ وجود آن صاحب مکتب و
  بواسطه مشاھدات و آموزه ھای درجه اول و عالی آن مذھب رشد می کند.
  دجّال موسی (ع) ، سامری بود که یک دانشمند بود. دجّال مسیح (ع) ، یھودا بود که از حوارین بود و او ھم
  تحصیل کرده ترین حواری مسیح بود. دجّال محمد (ص) ،کسانی چون ابوجھل ، ابوھریره ، کعب الاحبار
  وابوموسی اشعری بودند که جملگی از اصحاب نزدیک رسول و ازجمله با سوادترین اصحاب بودند . دجّال
  علی (ع) ، ھم عمرعاص بود که او ھم یک فیلسوف بود و از بطن اصحاب صفه رشد نمود . در واقع دجّال
  ھر مذھب و مکتبی کسی است که صورت آن آئین را می گیرد و در بطن آن دقیقاً ضد آئین را می پرورد
  پس باید فردی بسیار با ھوش باشد. دجّال ھمان مکتب ضد مکتب است . به بیان دیگر دجاّلیت ھر اندیشه
  و راھی ھمان فرمالیزم محض ان است که به انواع حیله ھا آراسته شده و مردم را می فریبد .
  دجاّلیت ھمان مادیت و دنیویت محض یک مکتب است .
  مثلاً دجّال حکمت سقراط ، ارسطو بود یا دجّال فلسفه فویرباخ و ھگل ھم مارکس بود . صورت مجلل می
  شود و سیرت واژگون می گردد . مثلاً دجّال عرفان اسلامی، تصوّف فرمالیستی و نمادین است. دجّال ھر
  اندیشه ای ،جسمانیت محض آن است .
  در قلمرو معانی و ارزشھا ھم این قاعده جاریست . مثلاً دجّال رستگاری امروزه لیبرالیزم است ، دجّال
  عدالت ھم دموکراسی است و ھمسان سازی . دجّال عشق ، ھرزه گی است و کلاً دجاّل معنویت ھم
  ھنرھای مدرن می باشد ھمانطور که دجّال حکمت ، فلسفه است و ….. و دجّال انسان مدرن نیز آدم
  الکترونیکی است .
  دجّالیت ، صنعت و تکنیکی است که میخواھد تقدیس شود. بشریتی است که دعوی الوھیّت می کند.

  از کتاب ” دایره المعارف عرفانی ” استاد علی اکبر خانجانی جلد دوم ص ۱۹۱

ارسال یک نظر

سه × 4 =