آیا قوانین نازی ها امروزه نیز استفاده می شود؟

آیا قوانین نازی ها امروزه نیز استفاده می شود؟

1982
0
اشتراک‌گذاری

رژیم نازی در بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ در آلمان حکمرانی می کرد و قدرت را در دست داشت. آنها قوانین بسیاری را تصویب کردند اما آیا هیچکدام از آن قانون ها هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند. با شگفتی های تاریخ همراه باشید تا جواب این پرسش را بیاید.

تمام قوانینی که در طول تاریخ تصویب شده اند برای برقراری نظم و امنیت بوده است. قوانین نازی ها نیز از این قضیه مستثنی نیست. در سال ۱۹۴۵ قانونی به نام قانون صفر توسط نازی ها تصویب شد. این قانون المانهای جدیدی را در سیستم اداری، اقتصادی و نظامی نازی ها بوجود آورده بود. آنها با تصویب این قانون قصد داشتند فرهنگ و پایه های نفوذ نازی را در سرتاسر اروپا گسترش دهند. قبل از نازی ها اولین قانون آلمان در سال ۱۹۱۳ نوشته شده بود و تا سال ۲۰۰۰ دست نخورده مانده بود. دولت آلمان در سال ۲۰۰۰ اصلاحات کمی را در این قانون بوجود آورده بود.

رایش سوم تصمیم داشت بنای آلمان نوین را بسیار قدرتمند پایه ریزی کند و میراث نازی ها را بوسیله متحدان خویش در سرتاسر جهان گسترش دهد. سیاست نازی ها بر این بود که نژاد خالص آریایی، بهترین نژاد بوده و نسل آینده نازی می بایست از این نژاد باشد. ما باید یک فرقی بین قوانین نازی و عصر قوانین نازی بگذاریم. مقدار کمی از قوانین مربوط به ایدئولوژی نازی است و سایر قوانینی که توسط نازی ها تصویب شده بود قوانینی بی نقص و بر اساس آزادی های اجتماعی بود. برای مثال در سال۱۹۳۵ آنها قوانین انرژی را تصویب کردند. این قانون همچنان مورد استفاده قرار می گیرد.

بعد از جنگ جهانی دوم و بوجودآمدن جمهوری فدرال آلمان، بسیاری از قوانین نازی ها همچنان مورد استفاده قرار می گرفت. این قوانین باعث شد که حتی بعد از جنگ آلمان به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل شود. دولت های بعدی آلمان با اصلاحاتی اندک در قوانین نازی ها باعث شکوفایی اقتصاد آلمان و همچنین رشد و توسعه آن کشور شده اند.

بدون نظر

ارسال یک نظر

11 − 1 =